Όροι συνεργασίας και πληρωμής

  • Τα ραντεβού και η διάρκεια των επισκέψεων, καθορίζονται κατόπιν συνεννοήσεως.
  • Η ιδιαίτερη επίσκεψή σας διαρκεί 1 ώρα και 10 λεπτά. Ο χρόνος που διατίθεται προορίζεται ειδικά για εσάς.
  • Εάν το επιθυμείτε, κλίνετε επίσκεψη για μεγαλύτερη διάρκεια.
  • Η ακύρωση συμφωνημένων ραντεβού, πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 48 ώρες πριν το προκαθορισμένο ραντεβού, στην οποία περίπτωση, το ραντεβού δεν χρεώνετε.
  • Αν η ακύρωση του ραντεβού πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από 48 ώρες, το ραντεβού χρεώνετε.

 Προτεινόμενη συχνότητα επισκέψεων

  • Η συχνότητα των επισκέψεών σας εξαρτάται απο την πιθανόν προηγούμενη γνώση σας και την πρόοδό σας.
  • Γενικά μπορούμε να πούμε οτι αρχικά, π.χ. η πρώτες πέντε επισκέψεις, μια φορά την εβδομάδα, επαρκεί. 
  • Περισότερα από ένα ραντεβού την εβδομάδα δεν είναι συνήθως απαραίτητο, διότι χρειαζεται και λίγο χρόνος  για την επεξεργασία και αφομοίωση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων.
  • Στη συνέχεια, πιθανός σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Ανάλογα το πόσο συχνά θέλετε εσείς.